Over Weekending.nl

Weekending.nl is opgericht om het zoek gemak
voor de gebruiker te vergroten, en een duidelijk aanbod aan te bieden.
Onstaan vanuit een eigen behoefte, is
weekending.nl een website geworden met een duidelijke missie.
Die missie is gemak, kwaliteit, inspiratie en een uniek aanbod.